Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Превенција малигних обољења”. Предмет ове ревизије су мјере и активности на планирању и провођењу мјера и поступака за рано откривање малигних обољења. Основна сврха ове ревизије јесте да испита да ли институције у здравственом систему ефикасно проводе мјере за рано откривање малигних обољења.