Проведена ревизија учинка показала је да постоји простор и потреба за унапређивањем поступка одгођеног плаћања пореског дуга у погледу ефикасности и ефективности, како би на тај начин оно било у функцији испуњавања циљева постављених у економским политикама и циљева утврђених у законима који се односе на материју пореског дуга.