Ревизија учинка показује да још увијек нису испуњени сви потребни предуслови за развој и функционисање интерне ревизије и да функција интерне ревизије није успостављена на системски и организован начин. Ресурси интерне ревизије су недовољни, не користе се на најбољи могући начин, као ни резултати рада интерне ревизије.
Постојећи начин организовања, функционисања и управљања интерном ревизијом не омогућава испуњавање мисије и улоге интерне ревизије, а њена додата вриједност за јавни сектор у многоме је ограничена.