Накнадни преглед провођења препорука по Извјештају ревизије учинка „Безбједност саобраћаја на путевима у РС” показује да су институције у систему безбједности саобраћаја предузималe активности на провођењу препорука.
Проведене активности дале су значајне резултате у погледу побољшања стања безбједности саобраћаја на путевима. Модернизацијом контрола саобраћајне полиције и већим фокусом на водеће узроке и факторе који утичу на тежину саобраћајних незгода, али и значајним медијским присуством АБС са промотивним и превентивним кампањама постигнуто је значајно смањење броја погинулих и тешко повријеђених лица у 2016. години.
Одређене активности још увијек нису проведене и постоји још доста простора за побољшања. На основу проведеног прегледа, јасно је да највећи потенцијал за смањење посљедица саобраћајних незгода и побољшање безбједности саобраћаја на путевима стоји у активностима управљача путева. Стога је очекивано да се у наредном периоду интензивирају започете активности на идентификацији, обиљежавању и отклањању опасних мјеста на путевима.