Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ”Управљање водоводним системима” показује да су надлежне институције за управљање водоводним системима и водоводна предузећа, свако у складу са својим надлежностима за одређени сегмент управљања водоводним системима, углавном донијеле акционе планове и на основу њих предузимале мјере и активности на побољшању управљања водоводним системима. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се увјерила да су, од укупно пет датих препорука, четири дјелимично проведене и једна препорука није проведена.
Ефикасно окончање преосталог дијела активности на провођењу препорука би могле бити реализоване координисаним дјеловањем надлежних институција и водоводних предузећа у циљу побољшања управљања водоводним системима.