Накнадни преглед провођења препорка из Извјештаја ревизије учинка „Управљање услугама предшколског васпитања и образовања” показује да су од четири дате препоруке у потпуности проведене три а провођење једне је у току.