Накнадни преглед показује да су Влада Републике Српске и посматрана јавна предузећа, у складу са својим надлежностима, за управљање потраживањима јавних предузећа предузимали одређене мјере и активности на провођењу препорука и остварили одређене резултате.