Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка „Управљање јавним набавкама у Републици Српској” показује да је Влада Републике Српске предузимала одређене активности које се односе на јавне набавке и које су резултирале дјелимичним провођењем препорука, али није предузимала значајније системске мјере на успостављању претпоставки за успјешно управљање јавним набавкама. Предузетим мјерама и активностима од стране појединих институција – уговорних органа које су биле обухваћене накнадним прегледом, препоруке из Извјештаја ревизије учинка су дјелимично проведене.
Постоји потреба да се интензивирају активности Владе Републике Српске и уговорних органа ради потпуног провођења препорука и додатног унапрјеђења јавних набавки у Републици Српској.