Накнадни преглед показује да су надлежне институције, у складу са својим надлежностима, за управљање експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока предузимале одређене мјере и активности на провођењу препорука.