Накнадни преглед провођења препорука по Извјештају ревизије учинка „Превенција од поплава” показује да су Влада Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и друге надлежне институције јавног сектора проводиле значајне активности и мјере у области превенције од поплава и у оквиру тога предузимале и активности на провођењу препорука из Извјештаја ревизије учинка.