Накнадни преглед провођења препорука по Извјештају ревизије учинка „Енергетска ефикасност институција јавног сектора” показује да су Влада Републике Српске, надлежна министарства и друге институције јавног сектора проводећи активности и мјере на унапређењу енергетске ефикасности предузимале и активности на провођењу препорука из Извјештаја ревизије учинка. Препоруке из Извјештаја ревизије учинка нису у потпуности проведене. Већи број препорука је у фази провођења или су дјелимично проведене, због чега постоји потреба да се интензивирају активности ради њиховог потпуног провођења и унапређења енергетске ефикасности.