Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ”Ефективност остваривања права у социјалној заштити” показује да су Влада Републике Српске, Министарство здравља и социјалне заштите и јединице локалне самоуправе, као институције јавног сектора обухваћене ревизијом и накнадним прегледом, предузимале и проводиле одређене мјере и активности у области социјалне заштите и у оквиру тога предузимале и активности на провођењу препорука из Извјештаја ревизије учинка.
Предузетим мјерама и активностима од стране надлежних институција, препоруке из Извјештаја ревизије учинка су дјелимично проведене и постоји потреба да се интензивирају активности у циљу њихове потпуне реализације.