Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка „Ангажовање физичких лица без заснивања радног односа у органима управе” показује да је већина институција обухваћених ревизијом и накнадним прегледом предузималa и проводила одређене мјере и активности на провођењу препорука, које су резултирале са четири дјелимично проведене и једном непроведеном препоруком.