Ова ревизија учинка је реализована као паралелна ревизија учинка између пет врховних ревизорских институција у оквиру Циља 5. из Агенде 2030 за одрживи развој ”Постизање равноправности полова и оснаживање свих жена и дјевојчица”. Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у оквиру ове ревизије учинка обухватила подциљеве 5.5 ”Осигурати потпуно и ефективно учешће жена и једнаке могућности за руковођење на свим нивоима доношења одлука у политичком, економском и јавном животу” и 5.ц ”Усвојити и оснажити добре политике и примјенљиво законодавство за промовисање равноправности полова и оснаживања свих жена и дјевојчица на свим нивоима”.

Равноправност полова подазумијева да су лица мушког и женског пола једнако присутна у свим областима јавног и приватног живота, да имају једнак статус, једнаке могућности за остваривање свих права, као и једнаку корист од остварених резултата. Проведена ревизија је показала да планиране и проведене мјере и активности за равноправност полова нису у потпуности у функцији обезбјеђења и дугорочно одрживе равноправности полова. Постоји потреба за редефинисањем и систематизовањем мјера и активности како би се обезбиједила дугорочно одржива равноправност полова у Републици Српској и имплементација Циља 5. одрживог развоја ”Постизање равноправности полова и оснаживање свих жена и дјевојчица”.