За успјешно функционисање друштвено-економског система, пословних субјеката и задовољење потреба грађана потребан је професионалан, ефикасан и ефективан инспекцијски надзор. Подаци и информације о примјени прописа прибављене путем инспекцијског надзора пружају могућност провјере успјешности примјене донесених политика и прописа и представљају добру основу за њихово континуирано унапређивање. Проведена ревизија учинка је показала да се мјере и активности на унапређењу организације и функционисања инспекција нису у потпуности припремале, доносиле и проводиле на начин који би омогућио ефикасно и ефективно функционисање инспекцијског система Републике Српске.