Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је обавила предстудијско испитивање на тему радних спорова у јавном сектору и њиховог утицаја на буџет Републике Српске. Резултати су презентовани у Меморандуму о проведеном предстудијском испитивању који је упућен институцијама које су биле обухваћене истим.