Предмет ревизије су финанасијски извјештаји за 2021. годину и усклађеност пословања са законским и другим релевантним прописима.