Проведена ревизија је показала да постојећи начин управљања јавним градским и приградским превозом путника не обезбјеђује ефикасно функционисање јавног превоза путника, те да постоји изражена потреба за унапређењем функционисања ове комуналне дјелатности.
Јавни градски и приградски превоз се у посматраном периоду одвијао у неизмијењеним условима и околностима уз смањење путника-корисника јавног превоза. Мјере и активности које су предузимале градске управе нису резултирале ефикаснијим функционисањем и развојем јавног превоза путника.