Култура као дјелатност од јавног интереса показује свој значај кроз разне облике културног и умјетничког стваралаштва а тиме се промовишу, штите и чувају национални интереси у култури Републике Српске. Ниво културног стваралаштва и могућа доступност културних садржаја свим грађанима су у значајној мјери повезани са осигурањем адекватних објеката културе, њиховим бројем, величином и квалитетом. Пројекти изградње нових и одржавања квалитета постојећих објеката захтијевају значајна буџетска средства и њихово ефикасно кориштење. Налази ове ревизије учинка показују да институције надлежне за област културе нису кроз интегрисан приступ и у могућој мјери осигурале адекватно праћење стања објеката културе, њихово планирање и потребан ниво ефикасности у реализацији пројеката изградње, реконструкције и санације објеката културе.