Систем социјалног становања није у потпуности правно и институционално успостављен на комплетном подручју Републике Српске, при чему његово функционисање прате бројни ризици, који утичу на ефикасност тог система. Активности на повећању и унапређивању фонда стамбених јединица социјалног становања нису у потпуности вршене на начин предвиђен Стратегијом социјалног становања у Републици Српској и другим документима везаним за наведену област. Контрола управљања стамбеним објектима социјалног становања у јединицама локалне самоуправе није у потпуности успостављена, што утиче на ефикасност система социјалног становања.