НОВОСТИ

24.08.2017
Ревизија учинка ''Ефективност остваривања права у социјалној заштити''
Ревизија учинка ''Ефективност остваривања права у Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Ефективност остваривања права у социјалној заштити" . Ревизија се бавила проблемом правовремености и равноправности корисника у остваривању права на новчану помоћ и права на више
 
17.08.2017
Ревизија учинка "Управљање јавним набавкама у Републици Српској"
Ревизија учинка "Управљање јавним набавкама у Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање јавним набавкама у Републици Српској". Сврха ове ревизије је била да, на нивоу Владе Републике Српске и одабраних уговорних органа, испита испуњеност претпоставки и кључне више
 
14.08.2017
Присуство Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на семинару на тему „Методологија процјене учинка управљања јавним дугом (DeMPA)“ у Бечу, у организацији Свјетске банке и Уједињених нација
Присуство Главне службе за ревизију јавног сектора На позив Свјетске банке (World Bank) и Уједињених нација (UNCTAD), представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, у периоду од 7. до 11.08.2017. године, присуствовао је семинару на тему "Методологија процјене учинка управљања јавним дугом". Семинар се одржао више
 
27.07.2017
Предстудијско испитивање ревизије учинка "Радни спорови у јавном сектору и њихов утицај на буџет Републике Српске"
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је обавила предстудијскo испитивање на тему радних спорова у јавном сектору и њиховог утицаја на буџет Републике Српске. Циљ предстудијског испитивања је био да се потврди постојање ревизијског проблема, те да више
 
13.07.2017
Ревизија учинка "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске"
Ревизија учинка "Организација и функционисање Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију учинка под називом "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске". Ревизија је испитивала испуњеност услова за организовање, развој и функционисање интерне ревизије са формално-правног, организационог и више
 
12.06.2017
Сусрет руководства Главне службе за ревизију и Државне ревизорске институције Републике Србије
Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју су чинили Главни ревизор и замјеник Главног ревизора сусрела се прошле седмице у Београду са предсjедником Државне ревизорске институције Републике Србије, Радославом Сретеновићем и његовим сарадницима. Повод за боравак делегације више
 
22.05.2017
Главни ревизор на X конгресу EUROSAI, Истанбул, Турска
Glavni revizor na X kongresu EUROSAI, Istanbul, Tu Главни ревизор Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске налази се у делегацији врховних ревизорских институција из Босне и Херцеговине, која учествује у раду X Конгреса Европске организације врховних ревизорских институција (EUROSAI), који се одржава у Истанбулу, у више
 
24.04.2017
Радионица о новој форми ревизорских извјештаја, у складу са измијењеним ISSAI смјерницама
Радионица о новој форми ревизорских извјештаја, у У Теслићу је 21. априла одржана једнодневна радионица на којој су разматрана питања од значаја за припрему нових форми ревизорских извјештаја, у складу са измијењеним ISSAI смјерницама, усвојеним на XXII Конгресу INTOSAI-а, одржаном у Абу Дабију у децембру 2016. године. више
 
18.04.2017
Уводни састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Вилњусу
Уводни састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизи Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је уводном састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Вилњусу (Литванија). На уводном састанку EUROSAI TFMA чланице радне групе разговарале су о три стратешка циља ове групе, плану више
 
20.03.2017
Потписан Споразум о професионалној сарадњи
Потписан Споразум о професионалној сарадњи У Бањој Луци је данас потписан Споразум о професионалној сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије при Министарству финансија Републике Српске. Закључивањем овог Споразума изражена више
 
претходна страна 3 од 10 сљедећа