НОВОСТИ

27.07.2017
Предстудијско испитивање ревизије учинка "Радни спорови у јавном сектору и њихов утицај на буџет Републике Српске"
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је обавила предстудијскo испитивање на тему радних спорова у јавном сектору и њиховог утицаја на буџет Републике Српске. Циљ предстудијског испитивања је био да се потврди постојање ревизијског проблема, те да више
 
13.07.2017
Ревизија учинка "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске"
Ревизија учинка "Организација и функционисање Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију учинка под називом "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске". Ревизија је испитивала испуњеност услова за организовање, развој и функционисање интерне ревизије са формално-правног, организационог и више
 
12.06.2017
Сусрет руководства Главне службе за ревизију и Државне ревизорске институције Републике Србије
Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју су чинили Главни ревизор и замјеник Главног ревизора сусрела се прошле седмице у Београду са предсjедником Државне ревизорске институције Републике Србије, Радославом Сретеновићем и његовим сарадницима. Повод за боравак делегације више
 
22.05.2017
Главни ревизор на X конгресу EUROSAI, Истанбул, Турска
Glavni revizor na X kongresu EUROSAI, Istanbul, Tu Главни ревизор Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске налази се у делегацији врховних ревизорских институција из Босне и Херцеговине, која учествује у раду X Конгреса Европске организације врховних ревизорских институција (EUROSAI), који се одржава у Истанбулу, у више
 
24.04.2017
Радионица о новој форми ревизорских извјештаја, у складу са измијењеним ISSAI смјерницама
Радионица о новој форми ревизорских извјештаја, у У Теслићу је 21. априла одржана једнодневна радионица на којој су разматрана питања од значаја за припрему нових форми ревизорских извјештаја, у складу са измијењеним ISSAI смјерницама, усвојеним на XXII Конгресу INTOSAI-а, одржаном у Абу Дабију у децембру 2016. године. више
 
18.04.2017
Уводни састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Вилњусу
Уводни састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизи Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је уводном састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Вилњусу (Литванија). На уводном састанку EUROSAI TFMA чланице радне групе разговарале су о три стратешка циља ове групе, плану више
 
20.03.2017
Потписан Споразум о професионалној сарадњи
Потписан Споразум о професионалној сарадњи У Бањој Луци је данас потписан Споразум о професионалној сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије при Министарству финансија Републике Српске. Закључивањем овог Споразума изражена више
 
03.01.2017
Презентовани резултати рада Главне службе за ревизију у 2016. години
На редовној конференцији за штампу, одржаној у Бањој Луци 29. децембра, главни ревизор и замјеник главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске јавности су презентовали резултате рада службе у 2016. години. Годишњи план ревизија за 2016. годину, више
 
29.12.2016
Ангажовање физичких лица без заснивања радног односа у органима управе неефикасно и нетранспарентно
Ангажовање физичких лица без заснивања радног одно Главна служба за ревизију јавног сектора РС је провела ревизију учинка под називом „Ангажовање физичких лица без заснивања радног односа у органима управе". Циљ ревизије је био да се испита да ли органи управе ангажовањем физичких лица за обављање више
 
13.12.2016
Замјеник главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на XXII Конгресу Међународне организације врховних ревизијских институција
Замјеник главног ревизора Главне службе за ревизиј Делегација Врховних ревизорских институција Босне и Херцеговине у раздобљу од 5. до 11.12.2016. учествовала је у раду XXII Конгреса Међународне организације врховних ревизијских институција (INTOSAI) који се одржавао у Абу Дабију, Уједињени Арапски Емирати. Током Конгреса усвојен је стратешки више
 
претходна страна 2 од 9 сљедећа