НОВОСТИ

16.08.2019
Ревизија учинка "Управљање средствима посебних намјена за шуме"
Ревизија учинка "Управљање средствима посебни Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање средствима посебних намјена за шуме". Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се више
 
16.08.2019
Ревизија учинка ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''
Ревизија учинка ''Професионална рехабилитација и з Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојећи ниво ангажованих ресурса за намјене рехабилитације и више
 
16.08.2019
Ревизија учинка "Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске"
Ревизија учинка "Управљање централизованим ја Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске". Сврха ове ревизије учинка је била да се испита управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске више
 
30.04.2019
Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''
Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без р Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''. Сврха ове ревизије је да испита да ли дјеца без родитељског старања имају адекватан ниво збрињавања и заштите. Налази ове више
 
07.02.2019
Ревизија учинка "Превенција малигних обољења"
Ревизија учинка "Превенција малигних обољења& Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Превенција малигних обољења". Предмет ове ревизије су мјере и активности на планирању и провођењу мјера и поступака за рано откривање малигних обољења. Основна сврха ове ревизије више
 
30.11.2018
Јавна лицитација за продају службених моторних возила успјешно је окончана дана 29.11.2018. године
Комисија за јавну лицитацију продаје службених моторних возила је провела поступак лицитације дана 29.11.2018. године у 12 часова у просторијама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Бањалуци. Достављено је укупно пет валидиних понуда од физичких лица и више
 
23.11.2018
Јавна лицитација за продају службених моторних возила
На основу Одлуке главног ревизора о продаји службених моторних возила путем јавне лицитације, број: 01/0518-507/18 од 12.11.2018. године, Комисија за провођење лицитације именована Рјешењем главног ревизора број: 01/0518-507-1/18 од 12.11.2018. године, објављује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- ЛИЦИТАЦИЈУ за продају службених моторних возила више
 
29.08.2018
Ревизија учинка ''Управљање ресурсима основних школа''
Управљање ресурсима основних школа' Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање ресурсима основних школа''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли је управљање ресурсима и мрежом основних школа ефикасно и засновано на више
 
13.07.2018
Ревизија учинка "Техничко опремање ватрогасних јединица"
Ревизија учинка "Опремање ватрогасних јединиц Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Техничко опремање ватрогасних јединица". Сврха ове ревизије је била да се утврди испуњеност основних претпоставки за техничко опремање ватрогасних јединица и на основу проведеног испитивања понуде више
 
23.05.2018
Присуство замјеника главног ревизора Републике Српске бечком симпозијуму
Присуство замјеника главног ревизора Републике Срп У организацији Службе за ревизију града Беча је одржан бечки симпозијум ревизорских служби на тему "Ревизорске компетенције" дана 16. маја 2018. године у Вијећници града Беча. Поред представника савезне ревизије Аустрије и свих покрајинских служби ревизије Аустрије, симпозијуму више
 
претходна страна 2 од 11 сљедећа