НОВОСТИ

08.11.2017
Одлука о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске ступила на снагу
На 22. редовној сједници која је одржана 17.10.2017. године Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и обезбиједила услове за функционисање Главне службе за ревизију и више
 
10.10.2017
Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија)
Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне груп Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија). На годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе чланови из 27 земаља разговарали су о имплементацији три стратешка више
 
31.08.2017
Главни ревизор и замјеник главног ревизора поднијели оставке Народној скупштини Републике Српске
Главни ревизор професор др Душко Шњегота и замјеник главног ревизора Дарко Пејић поднијели су оставке односно ставили мандате на располагање Народној скупштини Републике Српске. Текст дописа које су главни ревизор и његов замјеник упутили Народној скупштини Републике Српске наведен је више
 
30.08.2017
Саопштење за јавност поводом финансијске ревизије Консолидованог финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске
Поводом бројних коментара и различитих ставова након објављеног ревизорског извјештаја о проведеној финансијској ревизији Консолидованог финансијског извјештаја (КФИ) за 2016. годину, за кориснике буџета Републике Српске, јавност Републике Српске обавјештавамо о следећем. Ова финансијска ревизија је, као и све више
 
24.08.2017
Ревизија учинка ''Ефективност остваривања права у социјалној заштити''
Ревизија учинка ''Ефективност остваривања права у Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Ефективност остваривања права у социјалној заштити" . Ревизија се бавила проблемом правовремености и равноправности корисника у остваривању права на новчану помоћ и права на више
 
17.08.2017
Ревизија учинка "Управљање јавним набавкама у Републици Српској"
Ревизија учинка "Управљање јавним набавкама у Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање јавним набавкама у Републици Српској". Сврха ове ревизије је била да, на нивоу Владе Републике Српске и одабраних уговорних органа, испита испуњеност претпоставки и кључне више
 
14.08.2017
Присуство Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на семинару на тему „Методологија процјене учинка управљања јавним дугом (DeMPA)“ у Бечу, у организацији Свјетске банке и Уједињених нација
Присуство Главне службе за ревизију јавног сектора На позив Свјетске банке (World Bank) и Уједињених нација (UNCTAD), представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, у периоду од 7. до 11.08.2017. године, присуствовао је семинару на тему "Методологија процјене учинка управљања јавним дугом". Семинар се одржао више
 
27.07.2017
Предстудијско испитивање ревизије учинка "Радни спорови у јавном сектору и њихов утицај на буџет Републике Српске"
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је обавила предстудијскo испитивање на тему радних спорова у јавном сектору и њиховог утицаја на буџет Републике Српске. Циљ предстудијског испитивања је био да се потврди постојање ревизијског проблема, те да више
 
13.07.2017
Ревизија учинка "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске"
Ревизија учинка "Организација и функционисање Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију учинка под називом "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске". Ревизија је испитивала испуњеност услова за организовање, развој и функционисање интерне ревизије са формално-правног, организационог и више
 
12.06.2017
Сусрет руководства Главне службе за ревизију и Државне ревизорске институције Републике Србије
Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју су чинили Главни ревизор и замјеник Главног ревизора сусрела се прошле седмице у Београду са предсjедником Државне ревизорске институције Републике Србије, Радославом Сретеновићем и његовим сарадницима. Повод за боравак делегације више
 
претходна страна 2 од 10 сљедећа