Делегација Рачунског суда Града – покрајине Беч у посјети Главној служби за ревизију1 2 3
1

2

3

4 5 6
4

5

6

7 8 9
7

8

9