У Сарајеву одржан семинар о основним концептима борбе против корупције и прања новца1
1