Састанак седмог Привременог пододбора за економска и финансијска питања и статистику у Бриселу1
1