ЈЗУ Дом здравља Шипово
 

Позитиван закључак о провођењу препорука