ЈУ Студентски центар "Никола Тесла" Бања Лука
 

Закључак са резервом о спровођењу препорука