Општина Костајница
 

Закључак са резервом о спровођењу препорука