ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту РС
 

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености