ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“ а.д.Угљевик
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености