ЈУ Завод за запошљавање РС
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености