Министарство за избјеглице и расељена лица РС
 

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености