Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС
 

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености