ЈУ Студентски центар "Никола Тесла" Бања Лука
 

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености