ЈП "ДЕП-ОТ" д.о.о. Бања Лука
 

Позитиван закључак о спровођењу препорука