Општина Доњи Жабар
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености