Општина Источни Стари Град
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Негативно мишљење о усклађености