Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености