Министарство здравља и социјалне заштите РС
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености