Општина Пале
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености