ЈЗУ Дом здравља "Свети Врачеви" Челинац
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености 
Скретање пажње уз мишљење о усклађености