Казнено-поправни завод Требиње
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености 
Скретање пажње уз мишљење о усклађености