Ревизорски извјештаји
 
10.10.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
04.10.2017

Позитиван закључак о спровођењу препорука

 
31.08.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености


Новости
 
10.10.2017
Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија). На годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе чланови из 27 земаља разговарали су о имплементацији три стратешка
 
30.08.2017
Поводом бројних коментара и различитих ставова након објављеног ревизорског извјештаја о проведеној финансијској ревизији Консолидованог финансијског извјештаја (КФИ) за 2016. годину, за кориснике буџета Републике Српске, јавност Републике Српске обавјештавамо о следећем. Ова финансијска ревизија је, као и све
 
24.08.2017
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Ефективност остваривања права у социјалној заштити" . Ревизија се бавила проблемом правовремености и равноправности корисника у остваривању права на новчану помоћ и права на