Ревизорски извјештаји
 
13.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
13.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
09.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености


Новости
 
16.08.2019
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање средствима посебних намјена за шуме". Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се
 
16.08.2019
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојећи ниво ангажованих ресурса за намјене рехабилитације и
 
16.08.2019
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске". Сврха ове ревизије учинка је била да се испита управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске