Ревизорски извјештаји
 
15.10.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Негативно мишљење о усклађености

 
27.09.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
04.09.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености


Новости
 
13.07.2018
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Техничко опремање ватрогасних јединица". Сврха ове ревизије је била да се утврди испуњеност основних претпоставки за техничко опремање ватрогасних јединица и на основу проведеног испитивања понуде
 
23.05.2018
У организацији Службе за ревизију града Беча је одржан бечки симпозијум ревизорских служби на тему "Ревизорске компетенције" дана 16. маја 2018. године у Вијећници града Беча. Поред представника савезне ревизије Аустрије и свих покрајинских служби ревизије Аустрије, симпозијуму
 
22.05.2018
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Посебни начини наплате пореског дуга". Предмет ове ревизије је одгођено плаћање пореског дуга као једини у континуитету присутан посебан начин наплате пореског дуга. Циљ ове ревизије