Ревизорски извјештаји
 
17.04.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
12.04.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
08.04.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености


Новости
 
30.11.2018
Комисија за јавну лицитацију продаје службених моторних возила је провела поступак лицитације дана 29.11.2018. године у 12 часова у просторијама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Бањалуци. Достављено је укупно пет валидиних понуда од физичких лица и
 
23.11.2018
На основу Одлуке главног ревизора о продаји службених моторних возила путем јавне лицитације, број: 01/0518-507/18 од 12.11.2018. године, Комисија за провођење лицитације именована Рјешењем главног ревизора број: 01/0518-507-1/18 од 12.11.2018. године, објављује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- ЛИЦИТАЦИЈУ за продају службених моторних возила
 
29.08.2018
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање ресурсима основних школа''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли је управљање ресурсима и мрежом основних школа ефикасно и засновано на