Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.05.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - јун 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1202

   Успостављање пословних зона у Републици Српској 2.4 MB Објављен:
Више 29.06.2020

Проведена ревизија је показала да успостављање пословних зона није у довољној мјери успјешан процес што показује број успостављених пословних зона и ниво пословних активности у пословним зонама. Успостављање пословних зона је под утицајем разноврсних фактора организационо-институционалне, управљачке, административне и финансијске природе.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту РС 1.0 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 29.06.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Сребреница 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 29.06.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља "Свети Сава" Оштра Лука 911.2 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 16.06.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Фонд здравственог осигурања РС 1.1 MB Објављен:
Фондови 11.06.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство просвјете и културе РС 688.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 05.06.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2016.

   Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС 1.3 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 20.05.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство финансија РС 977.8 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 19.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Генерални секретаријат Владе РС 1013.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 19.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС 978.2 KB Објављен:
Фондови 18.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019


страна 1 од 121   >>   >|