Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.8.2018. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - август 2018.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1074

   Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 04.09.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС 226.9 KB Објављен:
Фондови 31.08.2018

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2015.

   Управљање ресурсима основних школа 1.3 MB Објављен:
Више 29.08.2018

У управљању ресурсима основних школа није остварен могући ниво ефикасности и уједначености у условима и стандарду за све ученике.
Испитивања ревизије су показала да између јавних основних школа постоје значајне разлике у стању сталне имовине и опреме, у годишњој алокацији буџетских средстава посматраној кроз трошкове по одјељењу и у стандарду ученика посматраном кроз превоз. Предузимане активности субјеката система у основном васпитању и образовању нису резултирале очекиваним побољшањима и смањењима присутних разлика у условима рада јавних основних школа и у стандарду ученика.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Општина Сребреница 254.1 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 28.08.2018

Негативан закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2015.

   ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор 228.4 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 27.08.2018

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2015.

   Општина Теслић 267.1 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 27.08.2018

Негативан закључак о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2015.

   Општина Нови Град 476.0 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 24.08.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Град Добој 533.1 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 24.08.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   ЗП Електрокрајина а.д. Бања Лука 233.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 23.08.2018

Закључак са резервом о спровођењу препорука...

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2015.

   Општина Котор Варош 189.5 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 20.08.2018

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2015.


страна 1 од 108   >>   >|