Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.6.2018. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - јуни 2018.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1047

   ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту РС 524.7 KB Објављен:
Фондови 16.07.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Техничко опремање ватрогасних јединица 1.2 MB Објављен:
Више 12.07.2018

Ревизија учинка је показала да нису, у потребној и могућој мјери, испуњене основне претпоставке за успјешно техничко опремање ватрогасних јединица у Републици Српској.
Техничко опремање ватрогасних јединица проводи се у условима непостојања релевантног стратешког оквира, изражених мањкавости у правном оквиру, неодговарајуће основе у погледу организације ватрогасних јединица и планских и програмских документа, те неефективног извјештавања и надзора.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   ЈП "ДЕП-ОТ" д.о.о. Бања Лука 311.4 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 11.07.2018

Позитиван закључак о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2015.

   Општина Доњи Жабар 789.9 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 06.07.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 832.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 06.07.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Општина Градишка 716.4 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 22.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Општина Србац 612.0 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 22.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Завод за образовање одраслих 381.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 20.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа 454.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 20.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство породице, омладине и спорта РС 487.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.06.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.


страна 1 од 105   >>   >|