Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.04.2018. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - фебруар 2018.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1024

   Посебни начини наплате пореског дуга 991.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 22.05.2018

Проведена ревизија учинка показала је да постоји простор и потреба за унапређивањем поступка одгођеног плаћања пореског дуга у погледу ефикасности и ефективности, како би на тај начин оно било у функцији испуњавања циљева постављених у економским политикама и циљева утврђених у законима који се односе на материју пореског дуга.

 

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Републичка дирекција за обнову и изградњу РС 407.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 22.05.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство трговине и туризма РС 607.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 22.05.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Служба предсједника РС 456.2 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 21.05.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Правобранилаштво РС 449.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 21.05.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС 547.4 KB Објављен:
Фондови 18.05.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство правде РС 476.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 18.05.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство здравља и социјалне заштите РС 552.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 30.04.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство науке и технологије РС 490.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 27.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Републичка управа за игре на срећу РС 482.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 27.04.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.


страна 1 од 103   >>   >|