Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.08.2017. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - септембар 2017.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:974

   Комуналац а.д. Дервента 315.4 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 10.10.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Водовод а.д. Прњавор 285.6 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 04.10.2017

Позитиван закључак о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Општина Пале 818.7 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 31.08.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Ефективност остваривања права у социјалној заштити 1.3 MB Објављен:
Више 24.08.2017

У поступку остваривања права у социјалној заштити, права на новчану помоћ и права на додатак за помоћ и његу другог лица, није осигурана правовременост нити могући ниво равноправности свих корисника.
Испитивања ревизије су показала да лица у стању потребе за туђом његом и помоћи и лица без средстава за задовољење основних животних потреба чекају на прву интервенцију надлежних органа у просјеку преко пола године. У том, просјечно дугом чекању, постојале су вишеструке разлике посматра ли се просјек по јединицама локалних самоуправа. Тиме су нарушени принципи правовремености и равноправности а посебно су у том оквиру били оштећени корисници из неразвијених јединица локалних самоуправа.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Општина Источно Ново Сарајево 339.3 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 24.08.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Општина Трново 706.5 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 23.08.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Општина Козарска Дубица 854.4 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 22.08.2017

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Општина Билећа 905.7 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 21.08.2017

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС 1.4 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 18.08.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Управљање јавним набавкама у Републици Српској 1.1 MB Објављен:
Више 17.08.2017

Ревизија учинка је показала да се у Републици Српској није на свеобухватан, организован и систематичан начин приступило испуњавању претпоставки у циљу успостављања дјелотворног система јавних набавки као важног сегмента управљања јавним финансијама. Исказана опредјељења, као и донесене мјере, су парцијалног, често ад хок карактера, без претходно извршених истраживања и анализа проблема у јавним набавкама. Мјере су се углавном реализовале стихијски без одговарајућих механизама праћења и надзора.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +


страна 1 од 98   >>   >|