Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.03.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - новебар 2019.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1178

   Министарство трговине и туризма РС 988.4 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 31.03.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Републички секретаријат за расељена лица и миграције 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 30.03.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство саобраћаја и веза РС 957.8 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 26.03.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство правде РС 949.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 26.03.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство унутрашњих послова РС 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 26.03.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Вијеће народа РС 1007.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 26.03.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Народна скупштина РС 983.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 24.03.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство управе и локалне самоуправе РС 1.0 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 24.03.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС 998.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 24.03.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености...

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Угљевик 716.8 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 24.03.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2017.


страна 1 од 118   >>   >|