Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.10.2017. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - октобар 2017.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:983

   ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука 376.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 15.12.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   ЈУ Центар за социјални рад Зворник 539.5 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 14.12.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   ЈУ Центар за социјални рад Требиње 496.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 13.12.2017

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Стипендирање студената у Републици Српској 1.2 MB Објављен:
Више 12.12.2017

Ревизија учинка показује да стипендирање студената у Републици Српској није у потпуности транспарентно у смислу доступности потребних информација за остваривање права на стипендију и не обезбјеђује најбоље могуће кориштење средстава која се издвајају за стипендије из буџета министарстава и јединица локалних самоуправа.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Републички девизни инспекторат 287.4 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 12.12.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Општина Вукосавље 560.8 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 11.12.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Општина Источни Дрвар 539.7 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 08.12.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   ЈП "Противградна превентива Републике Српске" а.д. Градишка 560.8 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 08.12.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   ЈП Aquana д.о.о. 538.4 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 06.12.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Комуналац а.д. Дервента 315.4 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 10.10.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.


страна 1 од 99   >>   >|