Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.12.2018. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - децембар 2018.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1093

   Превенција малигних обољења 557.0 KB Објављен:
Више 07.02.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Превенција малигних обољења". Предмет ове ревизије су мјере и активности на планирању и провођењу мјера и поступака за рано откривање малигних обољења. Основна сврха ове ревизије јесте да испита да ли институције у здравственом систему ефикасно проводе мјере за рано откривање малигних обољења.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Дом здравља "Свети Пантелејмон" Котор Варош 745.7 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 28.12.2018

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Општина Шипово 496.4 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 21.12.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Град Приједор 590.5 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 21.12.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   ЈЗУ Дом здравља Бања Лука 413.5 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 19.12.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   ЈЗУ Дом здравља Зворник 501.6 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 18.12.2018

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Општина Калиновик 438.7 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 17.12.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Град Бијељина 529.4 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 17.12.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   ЈЗУ Дом здравља Шипово 377.6 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 14.12.2018

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   ЈЗУ Дом здравља Србац 418.3 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 14.12.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.


страна 1 од 110   >>   >|