Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.07.2017. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - јул 2017.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:966

   Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС 1.4 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 18.08.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Управљање јавним набавкама у Републици Српској 1.1 MB Објављен:
Више 17.08.2017

Ревизија учинка је показала да се у Републици Српској није на свеобухватан, организован и систематичан начин приступило испуњавању претпоставки у циљу успостављања дјелотворног система јавних набавки као важног сегмента управљања јавним финансијама. Исказана опредјељења, као и донесене мјере, су парцијалног, често ад хок карактера, без претходно извршених истраживања и анализа проблема у јавним набавкама. Мјере су се углавном реализовале стихијски без одговарајућих механизама праћења и надзора.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Општина Прњавор 296.9 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 09.08.2017

Негативан закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Аутопутеви Републике Српске д.о.о 334.2 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 09.08.2017

Закључак са резервом о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Бобас а.д. Котор Варош 467.0 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 04.08.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Водовод а.д. Бањалука 445.0 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 03.08.2017

Позитиван закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Општина Братунац 1.4 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 02.08.2017

Негативно мишљење о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености 
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Ваздухопловни сервис РС 437.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 01.08.2017

Закључак са резервом о провођењу препорука 

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Општина Угљевик 1.7 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 31.07.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Општина Оштра Лука 1.8 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 28.07.2017

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.


страна 1 од 97   >>   >|