Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.04.2018. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - фебруар 2018.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1024

   Министарство привреде, енергетике и развоја РС 406.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 29.06.2004

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   ЈП "Српске Шуме" РС 828.8 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 15.06.2004

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2002.

   Министарство науке и технологије РС 397.8 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 09.06.2004

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Општина Нови Град 507.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 27.05.2004

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Општина Лопаре 628.4 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 26.05.2004

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Народна скупштинa РС 344.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 05.05.2004

Позитивно мишљење Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 441.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 19.04.2004

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Служба предсједника РС 318.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.04.2004

Позитивно мишљење Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Генерални секретаријат Владе РС 356.9 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 31.03.2004

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Агенција за банкарство РС 513.2 KB Објављен:
Остали ентитети јавног сектора 30.03.2004

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2002.


|<   <<   страна 94 од 103   >>   >|