Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.08.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - август 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1231

   ЈЗУ Дом здравља Рибник 935.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 17.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Братунац 958.7 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 12.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Петрово 1022.2 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 10.08.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Кнежево 937.7 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 10.08.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Лопаре 978.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 10.08.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Хан Пијесак 993.5 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 31.07.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Ново Горажде 1.2 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 31.07.2020

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Градишка 920.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 20.07.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Вишеград 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 17.07.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Располагање пољопривредним земљиштем у својини Републике Српске путем зaкупa 1.6 MB Објављен:
Више 17.07.2020

Проведена ревизија учинка је показала да у располагању пољопривредним земљиштем у својини Републике Српске путем закупа није остварен могући ниво ефикасности.
Располагање пољопривредним земљиштем у својини Републике Српске путем закупа се одвијало у условима непотпуних и непоузданих евиденција о укупном пољопривредном земљишту у својини Републике Српске, недостатка одговарајућих развојних и програмско-планских докумената те недовољно јасне, потпуне и конкретне регулативе. Иако је поступак давања пољопривредног земљишта у закуп комплексан и оптерећен тешкоћама, изостало је преиспитивање и анализа тог поступка и предлагање конкретних мјера за унапређење, што је утицало, како на површине земљишта дате у закуп, тако и на трајање самог поступка.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +


|<   <<   страна 2 од 124   >>   >|