Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.06.2019. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - мај 2019.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1135

   ЈУ Центар за едукацију судија и јавних тужилаца 375.5 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 27.05.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство породице, омладине и спорта РС 406.8 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 27.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 457.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 21.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство финансија РС 384.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 21.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство науке и технологије РС 407.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 21.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС 379.2 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 20.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС 760.1 KB Објављен:
Фондови 15.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство за избјеглице и расељена лица РС 438.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 459.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 10.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство трговине и туризма РС 430.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 10.05.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.


|<   <<   страна 2 од 114   >>   >|