Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.03.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - новебар 2019.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1178

   ЈЗУ Дом здравља Зворник 724.0 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 10.03.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2017.

   ЈЗУ Дом здравља "Свети Сава" Теслић 714.0 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 10.03.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2017.

   Ефикасност прикупљања и коришћења накнаде за јавне путеве при регистрацији моторних возила 1.6 MB Објављен:
Више 23.01.2020

Активности на плану наплате накнаде за јавне путеве при регистрацији моторних возила, као и коришћење средстава за намјене унапређења безбједности саобраћаја на путевима прате одређени ризици који доводе у питање ефикасност наведених активности.
Иако ова накнада постоји дуги низ година, до данас није успостављен систем обрачуна и наплате који би могао да обезбиједи поуздану и потпуну информацију о укупним обавезама и наплати накнаде. Нису обезбијеђени ефикасни начини контроле обрачуна и наплате накнаде, нити су обезбијеђени ефикасни механизми у случају да се идентификују грешке приликом обрачуна и плаћања накнаде. Поред тога, коришћење намјенских средстава за унапређење безбједности саобраћаја није вршено у обиму предвиђеном прописима, а активности које су предузимане нису провођене на ефикасан начин.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   ЗП "Електро Добој" а.д. Добој 1.0 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 13.01.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Град Требиње 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 31.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“ а.д.Угљевик 1.1 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 31.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЗП "Хидроелектаране на Дрини" а.д. Вишеград 1010.2 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 24.12.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Национални парк "Сутјеска" Тјентиште 1.0 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 19.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 

 

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Национални парк "Козара" Приједор 1.0 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 12.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Општина Источно Ново Сарајево 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 11.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.


|<   <<   страна 2 од 118   >>   >|