Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.04.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - април 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1196

   Филозофски факултет 323.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 11.11.2002

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 199.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 11.11.2002

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Фабрика глинице А.Д. Бирач Зворник 291.7 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 08.11.2002

Више закључака - специјална ревизија

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Основни суд Добој 175.9 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.10.2002

Позитивно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   ЈУ Завод за запошљавање РС 280.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 22.10.2002

Негативно мишљење Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Природноматематички факултет 183.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 17.10.2002

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Републичка дирекција за воде 182.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.10.2002

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Суд за прекршаје Бања Лука 171.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 11.10.2002

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Републичка дирекција за приватизацију у РС 235.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 25.09.2002

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Консолидовани финансијски извјештај Буџета РС 322.2 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 14.08.2002

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.


|<   <<   страна 117 од 120   >>   >|