Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.08.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - август 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1231

   Фонд здравственог осигурања РС 638.2 KB Објављен:
Фондови 30.07.2004

Уздржавајуће мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Републичка дирекција за путеве 294.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.07.2004

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Министарство за избјеглице и расељена лица РС 522.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.07.2004

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Министарство одбране РС 565.2 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.07.2004

Негативно мишљење Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Општина Брод 665.3 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 05.07.2004

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Министарство финансија РС 388.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 03.07.2004

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Општина Модрича 524.9 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 29.06.2004

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Министарство привреде, енергетике и развоја РС 406.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 29.06.2004

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   ЈП "Српске Шуме" РС 828.8 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 15.06.2004

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2002.

   Министарство науке и технологије РС 397.8 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 09.06.2004

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.


|<   <<   страна 114 од 124   >>   >|