Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.06.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - јун 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1215

   Општина Модрича 524.9 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 29.06.2004

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Министарство привреде, енергетике и развоја РС 406.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 29.06.2004

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   ЈП "Српске Шуме" РС 828.8 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 15.06.2004

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2002.

   Министарство науке и технологије РС 397.8 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 09.06.2004

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Општина Нови Град 507.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 27.05.2004

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Општина Лопаре 628.4 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 26.05.2004

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Народна скупштинa РС 344.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 05.05.2004

Позитивно мишљење Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 441.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 19.04.2004

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Служба предсједника РС 318.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.04.2004

Позитивно мишљење Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.

   Генерални секретаријат Владе РС 356.9 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 31.03.2004

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2003.


|<   <<   страна 113 од 122   >>   >|