Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.10.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - септембар 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1238

   Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ''Управљање услугама предшколског васпитања и образовања'' 1.1 MB Објављен:
Више 26.11.2020

Накнадни преглед провођења препорка из Извјештаја ревизије учинка „Управљање услугама предшколског васпитања и образовања" показује да су од четири дате препоруке у потпуности проведене три а провођење једне је у току.
У складу са својим надлежностима за одређени сегмент управљања системом, институције система предшколског васпитања и образовања су донијеле акционе планове, на основу њих предузимале већи број мјера и активности и оствареним резултатима утицале на побољшање управљања системом. У периоду обухваћеним накнадним прегледом је значајно повећан степен обухвата дјеце предшколског узраста програмом предшколског васпитања и oбразовања и ови су програми учињени доступнијим знатно већем броју дјеце, посебно дјеци из породица лошијег социјално-економског статуса.

Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка       Ревидирани период: +

   ЈУ Воде Српске Бијељина 678.6 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 26.11.2020

Негативан закључак о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2018.

   Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка "Превенција од поплава" 1015.0 KB Објављен:
Више 26.11.2020

Накнадни преглед провођења препорука по Извјештају ревизије учинка „Превенција од поплава" показује да су Влада Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и друге надлежне институције јавног сектора проводиле значајне активности и мјере у области превенције од поплава и у оквиру тога предузимале и активности на провођењу препорука из Извјештаја ревизије учинка.
Предузетим мјерама и активностима од стране надлежних институција, препоруке из Извјештаја ревизије учинка нису у потпуности проведене и постоји потреба да се оне интензивирају ради потпуног провођења препорука и додатног унапређења превенције од поплава.

Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка       Ревидирани период: +

   ЈЗУ Дом здравља Шипово 692.7 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 05.11.2020

Позитиван закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2017.

   ЈУ Студентски центар "Никола Тесла" Бања Лука 707.2 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 29.10.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2018.

   Дом здравља "Свети Пантелејмон" Котор Варош 701.4 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 21.10.2020

Позитиван закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2017.

   Општина Костајница 710.4 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 13.10.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2018.

   Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС 1.7 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 31.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство правде РС 681.2 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.08.2020

Позитиван закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2016.

   Општина Модрича 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 25.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019


страна 1 од 124   >>   >|