Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.06.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - јун 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1215

   Општина Хан Пијесак 993.5 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 31.07.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Ново Горажде 1.2 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 31.07.2020

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Градишка 920.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 20.07.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Вишеград 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 17.07.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Братунац 985.9 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 15.07.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља "9 јануар" Крупа на Уни 940.0 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 13.07.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Котор Варош 1.0 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 13.07.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Нови Град 941.4 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 10.07.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Костајница 983.8 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 10.07.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Управљање јавном расвјетом у Републици Српској 1.4 MB Објављен:
Више 09.07.2020

У управљању јавном расвјетом није, у довољној мјери, успостављен ефикасан систем који би омогућио повећање функционалности и смањење трошкова јавне расвјете.
Испитивања ревизије су показала да јединице локалне самоуправе нису створиле потребне претпоставке за ефикасно управљање јавном расвјетом, које би било у функцији смањења трошкова јавне расвјете и повећања њене функционалности. У јединицама локалне самоуправе није успостављено организовано праћење исправности функционисања јавне расвјете и предузимање мјера на отклањању утврђених недостатака у циљу повећања њене функционалности. Комуникација и координација активности између јединица локалне самоуправе и републичких институција није, у потпуности, на нивоу који је у функцији успјешног управљања јавном расвјетом.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +


страна 1 од 122   >>   >|